Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ Ἱερισσὸς

Οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις τῆς Προανακριτικῆς φθάνουν μέχρι τὴν Χαλκιδική, καθὼς οἱ ἴδιες δυνάμεις κινοῦνται γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς δημοκρατικῆς ὁμαλότητος• στὴν Προανακριτική, ἡ ὑστερικὴ ἀντιλήφθηκε ὅτι δὲν δυνατὸ πλέον τὸ ναυάγιο τῆς λειτουργίας της καὶ χαμήλωσε τοὺς τόνους. Ἡ Ἐπιτροπὴ συμφώνησε γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἐγγράφου προσκλήσεως στὸν πρώην πρωθυπουργὸ γιὰ προφορικὴ ἐξέταση, ἐνῶ ὅλοι πλέον βάλλουν κατὰ τοῦ παλαιοῦ τσάρου• τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικὰ ἐναντίον του. Στὴν Ἱερισσὸ μερικὲς δεκάδες στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιδιώκουν τὴν κατάλυση τοῦ κράτους καὶ τὴν ἀνυπακοὴ στὶς ἐντολὲς τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας• σκοπὸς εἶναι ἡ ἐμφάνιση εἰκόνος γενικῆς διαλύσεως, ὁπότε ναυαγεῖ ἡ ἐπανκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος χρησιμοποιεῖ ἢ χρησιμοποιεῖται ἀπ’ τὰ κέντρα τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν μὲ τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τοὺς τρομοκράτες.