Δραπέτης Ναπολεοντίσκος

Σὲ δραπέτη μεταμφιέσθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος κατὰ τὰ Θεοφάνεια καὶ ἀπέφυγε τὴν παρουσία του σὲ πολὺ κόσμο∙ προτίμησε τὴν δεξαμενή, ὅπου ἔρριξε τὸν σταυρὸ τρεῖς φορὲς ἀπ’ τὴν μικρὴ θύρα στὰ ὕδατα καὶ τὸν περιμάζεψε, ἀλλὰ ἀποχώρησε ὡς λωποδύτης, ἀπὸ πίσω κρυφὰ καὶ μὲ τὶς δεκάδες τῶν ἀστυνομικῶν νὰ τὸν προστατεύουν. Μέσα σὲ τρεῖς μόνο μῆνες στὴν κυβέρνηση, μετὰ τὴν δεύτερη ἐκλογικὴ νίκη, καὶ δὲν τολμάει νὰ ἐμφανισθεῖ στὸν κόσμο∙ κρύβεται πλέον συστηματικά, ἐνῶ καὶ στοῦ Μαξίμου πάει ἀπ’ τὴν πίσω πόρτα. Ἄλλωστε γνωρίζει ὅτι στὶς δημοσκοπήσεις, ποὺ δὲν δημοσιεύει ἡ διαπλοκή, ἔρχεται δεύτερο κόμμα καὶ αὐτὸς ὡς κατάλληλος πρωθυπουργὸς στὴν τρίτη καὶ τέταρτη θέση∙ ἀπὸ ἐφιάλτες διακατέχεται πλέον.