Ἑνότης, πολλῶν προεκτάσεων

Οἱ συναντήσεις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ καὶ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, καὶ ὅσες ἀκολουθήσουν, μὲ τὸν Εὐάγγελο Μεϊμαράκη καὶ ἄλλα στελέχη, ἐνισχύουν τὴν συνοχὴ καὶ τὴν μαχητικὸτητα στὴν παράταξη∙ ἤδη, ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι πνέει ἄλλος ἀέρας στὴν πολιτικὴ ζωή, διότι ἡ Νέα Δημοκρατία προσφέρει τὴν μοναδικὴ ἐλπίδα στὴν χώρα, γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν ἀνάπτυξη, μαζὶ μὲ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ νοσηρὰ φαινόμενα τοῦ δωδεκαμήνου. Ὁ νέος πρόεδρος συναντήθηκε μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐλντοράντο Γκὸλντ καὶ τὸν διαβεβαίωσε γιὰ τὴν ὑποστήριξή του, ἐνῶ ὑπογράμμισε, ὅτι τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι, «ὁ ΣΥΡΙΖΑ βλάπτει σοβαρὰ τὴν Ἑλλάδα»∙ ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἔχει ἀλλάξει, ὅπως φάνηκε κι ἀπ’ τὴν καταδίκη τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς στὴν Κοινοβουλευτική της Ὁμάδα, μὲ σαφέστατη τὴν πρόθεση καταψηφίσεως τοῦ ἀσφαλιστικοῦ καὶ τοῦ ἀγροτικοῦ ἀπὸ πολλοὺς βουλευτές. Ἡ αἴσθηση τῆς μεταβατικότητος εἶναι διάχυτη.