Ἀσφαλιστικό, ὡς καταλύτης

Σὲ καταλύτη τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων καὶ τῆς κυβερνητικῆς διαλύσεως μετατρέπεται τὸ ἀσφαλιστικό, ἐνῶ πολλαπλασιάζονται οἱ φυγόκεντρες τάσεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ πολλοὶ βουλευτὲς ἔδειξαν ὅτι δὲν ψηφίζουν τὰ νομοσχέδια, ἐνῶ ὁ ἕνας ὑπουργὸς ἐξωθεῖ σὲ ἀνεργία στὶς Σκουριὲς καὶ ὁ ἄλλος πρωθεῖ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις στὸν ΟΛΠ καὶ στὸν Ἀστέρα, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο νὰ κρύβεται ἀκόμη καὶ στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ἀφοῦ πηγαίνει ἀπ’ τὴν εἴσοδο ὑπηρεσίας. Ἡ κιατάσταση εἶναι χειρότερη, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι διερευνοῦν πλέον τὶς διασυνδέσεις κυβερνητικῶν μὲ τὴν ἰσλαμικὴ καὶ ἄλλη τρομοκρατία, ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτία τῆς ἐπὶ μῆνες ἀπροθυμίας τῆς συνεργασίας μὲ τὴν Φρόντεξ καὶ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες∙ οἱ μεγάλοι ἐπενδυτὲς καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι πιστεύουν ὅτι ἡ κυβέρνηση ὑπηρέτησε συγκεκριμένο σχέδιο γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς Τζιχαντιστές. Δύσκολα βρίσκει κανεὶς ἄλλη ἑρμηνεία ὅσων συνέβησαν.