Δράση τῶν παρακυκλωμάτων

Ἡ δράση τῶν παρακυκλωμάτων στοὺς μετανάστες καὶ τῶν ὑπογείων διασυνδέσεων μὲ τὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία ἀποκαλύπτεται, μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ ἐλέγχου τῆς Φρόντεξ στὰ νησιά∙ στὴν Μήθυμνα τῆς Λέσβου συνελήφθησαν ἑπτὰ μέλη μὴ κυβερνητικῆς ὀργανώσεως (τρεῖς Βρεταννοί, δύο Ἀμερικανοί, ἕνας Ὁλλανδὸς καὶ ἕνας Κύπριος), ἐπειδὴ εἶχαν κλέψει 335 σωσίβια προορισμένα γιὰ μετανάστες. Οἱ συλληφθέντες φωτογραφίζονταν μὲ τὰ σωσίβια στὶς ἀκτὲς καὶ πρόβαλαν τὶς φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο ὡς ἔργο σωτηρίας τῶν μεταναστῶν γιὰ συλλογὴ χρημάτων∙ ἡ Φρόντεξ πιστεύει ὅτι, αὐτὴ εἶναι μόνο μία περίπτωση καὶ διερευνᾶ τὶς διασυνδέσεις τῶν μκο μὲ τοὺς Τζιχαντιστὲς διακινητὲς μεταναστῶν. Ἀποδίδει καρποὺς ἡ παρουσία τῆς Φρόντεξ καὶ ὑποχρεώνει σὲ συνεργασία τὶς κυβερνητικὲς ὑπηρεσίες.