Ἀράμκο, προσφορὰ μετοχῶν

Στὴν προσφορὰ στὸ Χρηματιστήριο τοῦ 5% τῶν μετοχῶν της ἔχει ἐξαγγείλει ἠ Ἀράμκο τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἰδιωτικοποίησή της, ἀλλὰ διατυπώνονται πολλὲς ἐπιφυλάξεις∙ ἡ ἑταιρεία εἶναι ἡ μεγαλύτερη παγκοσμίως, μὲ περιουσία 350 δις δολαρρίων, ἀλλὰ ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου στὰ τριάντα δολλάρια τὸ βαρέλι δημιουργεῖ πολλὰ προβλήματα, καθὼς πολλὲς μεγάλες πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες ἔχουν χρεωκοπήσει καὶ οἱ μεγαλύτερες ἄλλοτε ἔχουν σημαντικὲς ζημίες. Ὅσο τὸ πετρέλαιο διατηρεῖται σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, καὶ δὲν προβλέπεται σύντομα ἀνάκαμψη τῆς τιμῆς, οἱ ἑταιρεῖες τοῦ κλάδου ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα∙ μάλιστα καὶ ἡ κυβέρνηση τοῦ βασιλείου ἐπέβαλε περιορισμοὺς στὶς δαπάνες, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του, ἐνῶ χάνουν ἔδαφος καὶ οἱ χρηματοδοτούμενες ἀπ’ τὸ ἴδιο ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις στὸν συριακὸ ἐμφύλιο πόλεμο.