Τετραμερὴς γιὰ Ἀφγανιστὰν

Στὸ Ἰσλαμαμπὰντ διεξάγονται ἐντατικὲς συνομιλίες γιὰ τὴν σύγκληση τετραμεροῦς διασκέψεως, Ἀφγανιστάν, Πακιστάν, Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Κίνας, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος καὶ τερματισμὸ τοῦ μακροχρονίου πολέμου∙ τὸ ἐνδιαφέρον ἔγκειται στὴν ἐνεργὸ ἀνάμιξη τοῦ Πεκίνου, γιὰ τὴν ἔναρξη διαπραγματεύσεων μεταξὺ τῆς ἀφγανικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν Ταλιμπὰν πρὸς τερματισμὸ τῶν ἐχθροπραξιῶν. Οἱ πιθανότητες γιὰ προσέγγιση τῶν δύο πλευρῶν εἶναι ἀρκετές, κατὰ τοὺς διπλωματικοὺς κύκλους, διότι ἡ διεθνὴς παρέμβαση κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, ἔχει ὁδηγήσει σὲ ἀλλαγὴ τῆς ἰσορροπίας στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο, μετὰ τὴν ἄτακτη ὑποχώρηση τοῦ χαλιφάτου. Οἱ Ταλιμπὰν φέρονται διατεθειμένοι γιὰ διάλογο καὶ κοινὰ ἀποδεκτὴ λύση στὸ ἀφγανικὸ πρόβλημα, διότι διαπιστώνουν ὅτι, παρὰ τὶς ἐπιτυχίες τους, δὲν διαγράφονται προοπτικὲς γιὰ νίκη τους στὸν πόλεμο.