Συνομιλία, Ὀμπάμα, Ποῦτιν

Στὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς Συρίας καὶ Οὐκρανίας ἀπέβλεπε ἡ προχθεσινὴ τηλεφωνικὴ συνομιλία ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ Λευκὸς Οἶκος∙ οἱ δύο ἡγέτες ἀντήλλαξαν ἀπόψεις γιὰ τὴν ἀποκλιμάκωση τῆς ἐντάσεως καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλῆς πορείας τῶν δύο χωρῶν. Ἡ Οὐάσιγκτον ὑπαναχωρεῖ ἀπ’ τὶς παλιὲς θέσεις της, γιὰ ἔνταξη τῆς Οὐκρανίας στὸ ΝΑΤΟ, καὶ ζητάει πλέον τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας τοῦ Μίνσκ, μὲ τὴν χορήγηση αὐτονομίας στὸ Ντόνμπας∙ φυσικά, οὔτε λέξη δὲν ἀναφέρθηκε γιὰ τὴν Κριμαία ποὺ παραμένει ρωσικὴ ἐπαρχία. Στὴν Συρία, τὸ ζήτημα ἦταν ὁ συντονισμὸς τῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν τῶν δύο χωρῶν καὶ ἡ ἔναρξη τῶν συνομιλιῶν τῆς Γενεύης γιὰ τὴν μεταβατικὴ περίοδο στὴν χώρα∙ τὸ χαλιφάτο ὑποχωρεῖ συνέχεια, ἐνῶ καὶ ἡ Τουρκία, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Κωνσταντινούπολη, διακόπτει κάθε σχέση μαζί του. Ὁ διεθνὴς ρόλος τῆς Μόσχας ἀναγνωρίζεται πλέον.