Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, πλὴν Σαγκάης, ἐξ αἰτίας τῶν ἀνησυχιῶν γιὰ τὴν προρεία τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ὅμως στὰ 1,0891 δολλάρια καὶ 128,4350 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1090,75, καὶ πετρέλαιο, 30,53. Οἱ προοπτικὲς γιὰ τὸ πετρέλαιο διαγράφονται πτωτικές, καὶ πολλοὶ προβλέπουν ὑποχώρησή του καὶ στὰ εἴκοσι δολλάρια τὸ βαρέλι, καθὼς προσφέρονται μεγάλες ποσότητες ἀπ’ τὸ Ἰρὰν τὸ ὁποῖο αὐξάνει τὴν παραγωγή του, ἐνῶ δὲν ἀναμένεται βελτίωση τῆς οἰκονομίας, ἂν καὶ ἡ Γερμανία ἀνακοίνωσε, ὅτι ἀνῆλθε σὲ 1,7% ἡ αὔξηση τοῦ ΑΕΠ πέρυσι∙ τὸ σκάνδαλο τῆς VW ἐπηρεάζει ἀκόμη τὴν χώρα, ἀλλὰ χθὲς ἡ Οἰκονομικὴ Ἀστυνομία εἰσέβαλε στὰ γραφεῖα τῆς Renault στὸ Παρίσι καὶ ἄρχισε ἔρευνα στὰ συστήματα ἐλέγχου τῆς ἐκπομπῆς καυσαερίων. Στὸ Χρηματιστήριο ἡ μετοχὴ τῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας ἔπεσε κατὰ 20%, ἀλλὰ ἀργότερα ἀνέκαμψε στὸ 11% πτώση. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐλέγχουν αὐστηρὰ τὶς αὐτοκινητοβιομηχανίες τους.