Μεγάλα λόγια ἀσφαλιστικοῦ

Ἡ τρόικα ἔχει χαρακτηρίσει τὶς μεταρρυθμίσεις τοῦ ἀσφαλιστικοῦ, ὡς συνέχεια τῶν ψεύτικων ὑποσχέσεων τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἐνῶ βλέπει τὴν χιονοστιβάδα τῆς κοινωνικῆς ἐκρήξεως∙ «μᾶς ὑποσχέθηκαν ἀγελάδα καὶ παρουσίασαν γάτα», εἶναι ὁ χαρακτηρισμὸς κορυφαίου παράγοντος, μὲ σαφῆ ἀναφορὰ στὶς δυσκολίες ὄχι μόνο ἀποδοχῆς τους ἀπ’ τὸ κουαρτέτο, ἀλλὰ καὶ ψηφίσεώς του στὴν Βουλή. Οἱ ἀγρότες προετοιμάζονται γιὰ τὴν μεγαλύτερη κινητοποίηση τῆς εἰκοσαετίας, μὲ κλείσιμο τῶν Τεμπῶν καὶ ἄλλων κόμβων στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καὶ στὴν Κρήτη∙ οἱ κινητοποιήσεις τους ἀντανακλοῦν τὴν μετατόπιση τῶν ψηφοφόρων καὶ τὴν
ἀπογοήτευση τοῦ κόσμου ἀπ’ τὰ κυβερνητικὰ ψέμματα. Ἀπέναντι στὴν γενικευμένη κατακραυγὴ ἡ κυβέρνηση βρίσκεται χωρὶς γραμμὴ ἀμύνης, πέραν τῶν γνωστῶν περὶ προοδευτικῆς πολιτικῆς, τὰ ὁποῖα ἐκνευρίζουν παρὰ συγκινοῦν∙ οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις βρίσκονται ἐπὶ θύραις, διότι βαρύνουν καὶ τὰ ἄλλα προβλήματα, μεταναστευτικὸ καὶ τρομοκρατικό. Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι, στὴν πρώτη μεγάλη δυσκολία, καὶ τἄχει χαμένα.