Ἀπειλὴ τετάρτου μνημόνιου

Ἡ ἀνάγκη ἐπιβολῆς καὶ τετάρτου Μνημονίου στὴν Ἑλλάδα, ἐξ αἰτίας τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀπασχολεῖ τοὺς Εὐρωπαίους, καὶ ὁ Κλάους Ραίνγκλινγκ ἔκρουσε ἤδη τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ὅτι τέσσερα δις εὐρὼ ὑποχρεώσεις ἔχει ἡ χώρα τὸ ἑπόμενο τρίμηνο∙ παραμένουμε ἡ μοναδικὴ χώρα σὲ μνημόνιο, καθὼς ἡ Κύπρος, μὲ 1,5% ἀνάπτυξη πέρυσι, τὸ ἀποχαιρετᾶ. Ἂν δὲν εἴχαμε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ θὰ εἴχαμε 2,5% ἀνάπτυξη πέρυσι καὶ φέτος θὰ βαδίζαμε μὲ 3,5%, δηλαδὴ θὰ εἴμασταν ἡ δεύτερη, μετὰ τὴν Ἱρλανδία, σὲ ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη∙ ἀντιθέτως ἀπορροφήσε κάποια εὐρωπαϊκὰ κονδύλια ἡ κυβέρνηση καὶ ὑπερηφανεύεται, ὅταν ἡ προηγούμενη προγραμμάτιζε τὴν πλήρη ἄντλησή τους ἀπ’ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2015. Αὐτὰ δείχνουν τὴν κατάντια μας.