Νταβός, ἐπιχείρηση ἄσκοπη

Ἡ μετάβαση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Νταβὸς γίνεται καθαρὰ γιὰ λόγους ἐντυπώσεων τῶν ξένων, ὅτι συμμετέχει στὶς μεγάλες ἐκδηλώσεις τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου∙ εἶναι προγραμματισμένη κοινὴ ἐμφάνιση μὲ τὸν Μανουὲλ Βὰλλς καὶ τὸν Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, ἀλλὰ καὶ συνάντηση μὲ τὴν Κριστὶν Λαγκάρντ. Ἡ παραμονὴ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἔχει ἀποφασισθεῖ, ἀλλὰ καὶ οἱ ὅροι του ἐπίσης, δηλαδή, ἡ ἀπόρριψη τοῦ ἀσφαλιστικοῦ καὶ ἡ ἐπιβολὴ νέων φορολογικῶν μέτρων δύο δις εὐρὼ γιὰ φέτος καὶ πέντε μέχρι τὸ 2018, ἐνῶ ἀπορρίπτεται διαρρήδην ἡ αὔξηση τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν στὶς ἐπιχειρήσεις∙ ὁ Ναπολεοντίσκος πρέπει νὰ ἐπιλέξει, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δύσκολο, διότι δὲν ἐλέγχει τὸ κόμμα του. Πῆρε πλέον τὸ ὄνομά του στὶς Σκουριές.