Καθυστερήσεις κουαρτέτου

Τὴν τακτικὴ τῶν καθυστερήσεων ἐπιλέγει τὸ κουαρτέτο, ἀπέναντι στὶς παρασπονδίες τῆς κυβερνήσεως στὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ στὸ ἀγροτικό∙ εἶχε ὑποσχεθεῖ τὴν ψήφιση τοῦ πρώτου μέχρι τὶς 16 Ἰανουαρίου καὶ τὸ σχέδιο ποὺ ἔστειλε δὲν περιέχει οὔτε ἕναν ἀριθμό, ὁπότε αὐτὸ στέλνει τὰ τεχνικὰ κλιμάκια κι ἀφήνει τὸν χρόνο νὰ τρέχει. Γνωρίζουν ἕνα πρᾶγμα οἱ δανειστές, ὅτι οἱ δόσεις γιὰ χρέη ἀνέρχονται σὲ τέσσερα δις εὐρὼ τὸ δίμηνο∙ ἑπομένως θὰ πᾶμε γονατιστοί, ὅπως ἔγινε καὶ τὸν Ἰούνιο, ἀλλὰ μὲ πολὺ χειρότερους ὅρους πάλι. Τὸ τέταρτο μνημόνιο παραμονεύει καὶ ἐμφανίζεται ὡς μοναδικὴ λύσις, ἂν δὲν κλείσει τὸ ἀσφαλιστικὸ τουλάχιστον σύντομα∙ ἀλλὰ αὐτὸ δὲν γίνεται πλέον, διότι δὲν περνάει ἀπ’ τὴν Βουλή.