Συγκρουσιακὴ ἡ συνάντηση

Σὲ συγκρουσιακὸ κλίμα διεξήχθη ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, μὲ τὸ Μέγαρο Μαξίμου νὰ διαρρέει πληροφορίες γιὰ τὸ τί συζητᾶνε, ἐνῶ συνεχιζόταν ἡ συνάντηση∙ ἄλλωστε ἀπ’ τὸ πρωὶ φάνηκαν οἱ διαθέσεις ἀμφοτέρων, διότι ἡ Συγγροῦ κατήγγειλε τὴν κομματικοποίηση τοῦ κράτους καὶ ἡ κυβέρνηση ἔκανε ἀναφορὰ στὴν παλιὰ δεξιά. Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὸ κουαρτέτο ὁδηγοῦνται πλέον σὲ ἀδιέξοδο, καθὼς ἀποκαλύπτεται ὅτι ἀπ’ τὸν Νοέμβριο τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο χαρακτήριζε ἀνεπαρκῆ τὰ μέτρα καὶ ζητοῦσε πρόσθετα∙ ὁ Ναπολεοντίσκος πίστεψε, ὅτι θὰ ἐγκλώβιζε τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, ἀλλὰ μὲ τὸ χαμόγελο αὐτὸς ζήτησε τὴν ἀλήθεια, τὴν ὁποία δὲν εἶδε. Οἱ πολιτικοὶ κύκλοι ἀναφέρουν, ὅτι ὑπάρχουν ριζικὲς διαφωνίες τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μὲ τὸ Μαξίμου καὶ γι’ αὐτὸ ἀπεστάλη ἡ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος ὡς γκαουλάιτερ, ἀλλὰ ὁ Γιῶργος Χουλιαράκης ἀπουσίαζε, διότι γνωρίζει ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις ὁδηγοῦνται σὲ ἀποτυχία.