Ἐπιτήρηση τῶν διαφωνούντων

Στὴν αὐστηρὴ ἐπιτήρηση τῶν διαφωνούντων ὑπουργῶν ἐπιδίδεται ὁ Ναπολεοντίσκος, διότι βλέπει ὅτι δὲν ψηφίζονται ἀπ’ τὴν Βουλὴ τὸ ἀσφαλιτικὸ καὶ ἀγροτικό∙ στὴν προχθεσινὴ συνέντευξη τύπου τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἦταν δίπλα του ἡ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος καὶ τὸν παρακολουθοῦσε μὲ αὐστηρὸ βλέμμα τὸ τὶ ἔλεγε, ἐνῶ ἡ ἴδια δὲν ἔκανε καμμία δήλωση. Ὁ ὑπουργός, εἶναι ὑπεύθυνος τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὸ κουαρτέτο, ἀλλὰ μετέχει καὶ τῆς «ὁμάδος τῶν 53», μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν συνομιλητὴ τῶν τρομοκρατῶν, ποὺ ἔχουν δηλώσει δημοσίᾳ ὅτι δὲν ψηφίζουν τὰ ἐπίμαχα νομοσχέδια, καὶ δὲν εἶναι οἱ μόνοι∙ ἄλλωστε κανένας σχεδὸν ὑπουργός, πλὴν ἐκείνου τῆς Ἐργασίας, δὲν ἐμφανίζεται στὰ τηλεπαράθυρα νὰ τὰ ὑπερασπιστεῖ, ὅλοι τους σφυρίζουν ἀλλοῦ ἀδιάφορα.