Σύλληψη νέων τρομοκρατῶν

Τὴ σύλληψη στενοῦ συνεργάτη τῶν τρομοκρατῶν τῶν Παρισίων ἐπέτυχε τὸ Μαρόκο, ἀλλὰ καὶ πέντε μεταναστῶν ἡ Γερμανικὴ Ἀστυνομία στὴν Κολωνία, ποὺ περιλαμβάνονται στοὺς ἐπιτιθέντες σὲ κορίτσια τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς∙ οἱ ὕποπτοι ἔχουν ταυτοποιηθεῖ ἀπ’ τὰ στοιχεῖα καὶ ἀνακρίνονται ἀπ’ τὶς ἀρχές. Διαπιστώθηκε ὅτι ὁ συλληφθεὶς στὸ Μαρόκο ἔχει ἐπισκεφθεῖ τὴν Συρία, μὲ τρομοκράτη τῶν Παρισίων καὶ μπόρεσε νὰ διαφύγει στὸ ἐξωτερικό∙ οἱ Εὐρωπαῖοι πρώτιστο μέλημά τους ἔχουν τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν τους, ποὺ παρέχεται μόνο μὲ τὴν στενὴ συνεργασία τῶν μυστικῶν τους ὑπηρεσιῶν, ἡ ὁποία ἔχει γίνει ἤδη πράξη, ἀλλὰ ἡ μοναδικὴ κυβέρνηση ποὺ προβάλλει ἐμπόδια εἶναι ἡ ἑλληνική, διότι δὲν ἐνημερώνει ἐγκαίρως καὶ πλήρως τὶς Βρυξέλλες γιὰ τὶς κινήσεις καὶ διασυνδέσεις τρομοκρατῶν στὴν Ἑλλάδα.