Ἀπολογητικὸς καὶ ἀμήχανος στὴν Ἑλβετία

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίσθηκε ἀπολογητικὸς καὶ ἀμήχανος στὸ Νταβός, μὲ μοναδικὴ ἔμμεση στήριξη ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς, πρὸς τοὺς ὁποίους ὅμως παρέδωσε τὰ πάντα, γιὰ φυσικὸ ἀέριο καὶ πολιτικὴ ταύτιση, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ πάρει τίποτε σὲ ἀντίκρυσμα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀντιθέτως, ὅπως ὁ Πιὲρ Μοσχοβισί, ἦταν αὐστηροὶ καὶ ἰδιαιτέρως ἐπικριτικοὶ γιὰ τὶς καθυστερήσεις. Ἄλλωστε τὸ Οἰκονομικὸ Φόρουμ δὲν εἶχε ἰδιαίτερη σημασία φέτος, καθὼς ὅλοι φοβοῦνται ἐπιστροφὴ στὴν ὕφεση, μὲ μοναδικὴ ἐλπίδα τὶς προοπτικὲς εἰρηνεύσεως στὴν Συρία, καθὼς Τζὼν Κέρρυ καὶ Σεργκέι Λαβρὼφ συμφώνησαν γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ πολυμεροῦς διαλόγου στὴν Γενεύη∙ τὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὸ τρομοκρατικὸ ἐπικαλύπτουν τὰ οἰκονομικὰ καὶ σὲ αὐτὰ ἡ κυβέρνηση παραμένει ἀπολογούμενη, διότι ἔχει ἀνοίξει τὰ σύνορα στοὺς μετανάστες, μᾶλλον ἑκουσίως, ὅπως πιστεύουν πολλοί.