Κίνα, στὴν Μέση Ἀνατολὴ

Ὁλόκληρη σειρὰ συμφωνιῶν στοὺς τομεῖς, ἐνέργειας, ὑποδομῶν, μεγάλων ἔργων, τεχνολογίας συνῆψε ὁ Κινέζος πρόεδρος μὲ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία κατὰ τὴν παραμονή του στὴν Ριάντ∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ συναντήθηκε μὲ τὸν βασιλέα Σαλμὰν καὶ τὸ Γραμματέα τοῦ Συνδέσμου τῶν ἐμιράτων τοῦ Κόλπου. Σήμερα ὁ Κινέζος πρόεδρος ἐπισκέπτεται τὴν Αἴγυπτο καὶ αὔριο κλείνει τὴν περιοδεία του στὸ Ἰράν∙ καὶ στὶς δύο χῶρες θὰ ὑπογράψει μεγάλες συμφωνίες συνεργασίας καὶ προγράμματα οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, στὰ πλαίσια τῶν δρόμων τῆς μετάξης. Τὸ Πεκῖνο εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη χώρα ποὺ ἐμμέσως πλὴν καθοριστικῶς συνδέει τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία μὲ τὸ Ἰράν, πατροπαράδοτους ἐχθροὺς τῆς περιοχῆς∙ ἀποβαίνει ἔτσι ρυθμιστικὸς παράγων γιὰ τὴν εἰρήνευση στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν ἄμεση ἀντιμετώπιση τῆς τόσον ἐπικίνδυνης ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας.