Στρατιωτικὲς βάσεις Ἄγκυρας

Τὶς πρῶτες στρατιωτικές της βάσεις ἐκτὸς τῶν συνόρων της ἐγκαινιάζει ἡ Τουρκία στὸ Κατὰρ καὶ στὴν Σομαλία∙ ἡ ἐπίσημη δικαιολογία εἶναι, ὅτι ἀποβλέπουν στὴν ἐκγύμναση καὶ ἄσκηση τῶν τοπικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων. Ἡ εἴδηση δὲν ἔχει προβληθεῖ σχεδὸν καθόλου, μὲ ἐξαίρεση τὸν τουρκικὸ τύπο, ἀλλὰ οἱ σχετικὲς συμφωνίες ἔχουν ὑπογραφεῖ ἀπὸ καιρό, καὶ πρὶν τὴν ρωσικὴ ἐπέμβαση στὴν Συρία, μὲ τὴν κατάρριψη τοῦ βομβαρδιστικοῦ της ἀπὸ τουρκικὸ μαχητικὸ καὶ ἀπ’ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Κωνσταντινούπολη∙ οἱ διπλωμάτες δὲν πιστεύουν ὅτι ἔχει τὶς οἰκονομικές, πολιτικὲς καὶ στρατιωτικὲς δυνατότητες γιὰ διατήρηση βάσεων στὸ ἐξωτερικό, ὅταν ἡ οἰκονομία της εἰσῆλθε σὲ περίοδο σοβαρᾶς κρίσεως, μὲ ἀπότομη πτώση τοῦ τουρισμοῦ τουλάχιστον. Ἀπαιτοῦνται ἄλλες οἰκονομικὲς δυνατότητες γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέκταση μιᾶς χώρας στὸ ἐξωτερικό.