Ἔντονες πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἔντονες πτωτικὲς τάσεις, μὲ ἰσχυρότερες στὴν Ἀσία καὶ στὴν Σαγκάη, 6,42%∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκαν πολὺ ἐλαφρὰ στὰ 1,0828 δολλάρια καὶ ὑποχώρησε ἀναλόγως στὰ 128,1550 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1114,70, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 30,47. Οἱ ἐπενδυτὲς συνέχισαν τὴν ρευστοποίηση ἀξιῶν στὴν Κίνα καὶ στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, ἐξ αἰτίας τῆς διαρροῆς κεφαλαίων ἀπ’ τὶς πετρελαιακὲς ἑταιρεῖες, ἀλλὰ χωρὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν κινεζικὴ οἰκονομία∙ οἱ ἀναλυτὲς προβλέπουν ἐξισορρόπηση τῆς ρωσικῆς οἰκονομίας, παρὰ τὴν ὕφεση 3,7% πέρυσι, διότι ἤδη ἄρχισε ἡ ἐφαρμογὴ μεταστροφῆς της πρὸς ἄλλους κλάδους, μὲ πρώτη τὴν πολεμικὴ καὶ διαστημικὴ βιομηχανία∙ οἱ ἐπιτυχίες τῶν μαχητικῶν στὴν Συρία ἔχουν αὐξήσει κατακόρυφα τὶς παραγγελίες τρίτων χωρῶν. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἡ πτώση στὸ χρηματιστήριο ἔχει προκαλέσει ζημίες στοὺς κατόχους κρατικῶν ὁμολόγων δυόμισυ τρις δολλάρια τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες∙ ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων δὲν προκάλεσε εἴσοδο ξένων κεφαλαίων.