Κύπρος, ἐκτὸς μνημονίου

Ἡ Κύπρος ἔκανε τὸ θαῦμα της καὶ μέσα σὲ τρία χρόνια, χωρὶς πολλὰ προβλήματα, βγαίνει ἀπ’ τὸ μνημόνιο∙ ἐφάρμοσε τὸ πρόγραμμα, ὑπέστη ὁ λαός της τὶς θυσίες, ἀλλὰ καὶ ὁδήγησε ἡ κυβέρνηση τὴν οἰκονομία σὲ ἀνάπτυξη, χάρις κυρίως στὴν ἀξιοποίηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τὸν Μάρτιο ἐπισήμως ἀποχαιρετὰ τὴν λιτότητα. Ἀποτελεῖ πράδειγμα πρὸς μίμηση, διότι τὸ πέτυχε σὲ λιγώτερο χρόνο ἀπὸ τὶς ἄλλες χῶρες, Ἰρλανδία καὶ Πορτογαλία∙ ἐμεῖς ἐξ αἰτίας τῆς περιπετείας ΣΥΡΙΖΑ ἔχουμε χρόνια μπροστά μας, ἐὰν δὲν φύγει γρήγορα. Πίστεψε πολὺς κόσμος, αὐτὴ ἡ μικρὴ σχετικὴ πλειοψηφία, τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τώρα τὴν πληρώνουμε ἄσχημα ὅλοι, «στερνή μου γνώση, νὰ σὲ εἶχα πρῶτα», λέει ἡ παροιμία∙ μοναδικὴ ἐλπίδα μας νὰ φύγει τὸ ταχύτερο ἡ λοιμική.