Κολωνός, οὐρὲς γιὰ φροῦτα

Οἱ εἰκόνες τῆς πείνας καὶ τῆς δυστυχίας ἔκαναν τὸν γύρο τοῦ κόσμου, μὲ τὴν δωρεὰν διανομὴ φρούτων προχθὲς στὸν Κολωνό∙ ἑκατοντάδες ἁπλοὶ πολῖτες κάθε ἡλικίας, ἔτρεξαν νὰ προμηθευθοῦν τὶς σακκοῦλες μὲ πορτοκάλια ἢ μανταρίνια ποὺ μοίραζαν οἱ παραγωγοὶ ἀπ’ τὴν Πελοπόννησο. Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάσταση τῶν Ἑλλήνων σήμερα, ἐνῶ ἀπειλοῦνται καὶ ἄλλες περικοπὲς μισθῶν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ οἱ ἀγρότες ἔχουν ἀποκλείσει ὅλους σχεδὸν τοὺς δρόμους, μεγάλους καὶ μικρούς∙ ὁ Ναπολεοντίσκος κάνει τὸν ἀδιάφορο καὶ ρίχνει τὶς εὐθύνες στοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι αὐτοὶ δὲν ἐκπληρώνουν τὶς ὑποχρεώσεις τους γιὰ τὸ μεταναστευτικό, ἀλλὰ τὶς δικές τους δὲν τὴν ἀναγνωρίζει. Ἄνοιξε τὰ σύνορα, χωρὶς κανένα λόγο.