Σαμαρᾶς, ἀνασκόπηση ἔτους

Τὴν ἀνασκόπηση τῶν πεπραγμένων τῆς κυβερνήσεως τὸ ἕνα ἔτος στὴν ἐξουσία, ἔκανε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ συνέντευξη σὲ κυριακάτικη ἐφημερίδα∙ ἡ χώρα ξανακύλισε στὴν οἰκονομικὴ ἀβεβαιότητα, ἀλλἀ μὲ συνθῆκες κοινωνικοῦ χάους, λόγῳ τοῦ μεταναστευτικοῦ, ὑπογραμμίζει. Ἐὰν δὲν εἶχαν γίνει ἐκλογές, πέρυσι τέτοια ἐποχὴ, βγαίναμε ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ ἐπιστρέφαμε στὶς ἀγορές, ἐνῶ ἦταν συμφωνημένη ἡ ρύθμιση τοῦ χρέους, μὲ τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων καὶ τὴν ἐπιμήκυνσή του∙ τώρα ἔχουμε ὑποστεῖ τὸ τρίτο μνημόνιο, τρισχειρότερο ἀπ’ τὰ ἄλλα, ἡ ἀξιολόγηση εἶναι ἄγνωστο τὸ πῶς θὰ τελειώσει καὶ ὁ πρωθυπουργὸς παραμένει δέσμιος τῶν κομματικῶν ποὺ ὑπονομεύουν τὶς ἐπενδύσεις, ἐνῶ συνεχίζουν τὴν κομματικοποίηση τοῦ κράτους καὶ παρεμποδίζουν προκλητικὰ τὶς μεταρρυθμίσεις.