Σύγκριση Κύπρου,Ἑλλάδος

Ἡ σύγκριση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα εἶναι καταλυτική∙ ἡ μεγαλόνησος, μέσα σὲ τρία χρόνια, ἐπέτυχε τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ τὴν λιτότητα, ἀφήνοντας τὴν κυβέρνηση ἐφαρμόσαι τὸ πρόγραμμά της σὲ συνθῆκες κοινωνικῆς εἰρήνης, καὶ τώρα ἐπιστρέφει στὶς ἀγορές, μὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως 3%. Ἐμεῖς ἀκολουθήσαμε τὸν Ναπολεοντίσκο, ποὺ ὑποσχέθηκε τὰ πάντα, τὴν κατάργηση τῶν μνημονίων, τὴν ἐκδίωξη τῆς τρόικας καὶ κέρδισε τὶς ἐκλογές∙ ἕνα χρόνο μετὰ βρισκόμαστε σὲ τρισχειρότερη κατάσταση ἀπὸ πρίν∙ τρέχαμε πέρυσι μὲ 1% ἐτησίως ἀνάπτυξη, ἀλλὰ 2,5% τὰ τελευταῖα τρίμηνα, καὶ ἐπανήλθαμε σὲ 1% ὕφεση καὶ βάλε. Τώρα κυνηγοῦν τοὺς ὑπουργοὺς μὲ τὶς πέτρες ὅπου τοὺς συναντήσουν∙ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος φοβᾶται περισσότερο τὸν εἰσαγγελέα.