Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο, καὶ ἰσχυρότερες στὴν Σαγκάη, ἐπειδὴ ὁ δείκτης βιομηχανικῆς ἐμπιστοσύνης παρουσίασε ὑποχώρηση στὸ 94,4 ἀπὸ 94,7 τὸν Δεκέμβριο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0860 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 131,8750 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1122, καὶ τὸ πετρέλαιο ἀρκετά, 35,12. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Κίνα, ἐνῶ καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀπ’ τὴν ἐμφάνιση τοῦ φαινομένου Τράμπ, παρ’ ὅλο ὅτι τὴν τάση θὰ τὴν κατέγραφε ἡ χθεσινὴ ψηφοφορία στὴν Ἀιόβα∙ τὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὸ διαφαινόμενο ἀδιέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ τὴν Βρεταννία βαρύνουν μᾶλλον περισσότερο. Ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἐμφανίζεται ἐγκλωβισμένος στὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προεκλογικὴ ρητορική του, ὁπότε δύσκολα πολὺ πείθει τοὺς συμπολῖτες του γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔξοδος θεωρεῖται οἰκονομικὴ τουλάχιστον καταστροφὴ γιὰ τὴν γηραιὰ Ἀλβιῶνα. Ἔμεινε χωρὶς διέξοδο.