Ἔνταση Σινικῆς Θαλάσσης

Ἡ ἔνταση ἐπανέρχεται στὴν Νότια Σινικὴ Θάλασσα, καθὼς ἀμερικανικὰ πλοῖα προγραμματίζουν τὴν διέλευσή τους πλησίον τῶν κινεζικῶν ναυτικῶν ἐγκαταστάσεων στὰ ἐπίμαχα κοραλλειογενῆ νησιά∙ τὸ Πεκῖνο προειδοποίησε τὴν Οὐάσιγκτον ὅτι παίζει μὲ τὴν φωτιά, ἀλλὰ δὲν διευκρίνισε τὸ ἐὰν θὰ προβεῖ καὶ σὲ μέτρα παρεμποδίσεως τῆς πορείας τους. Οἱ Κινέζοι ἔχουν ναυτικὲς καὶ ἀεροπορικὲς βάσεις στὰ νησιὰ Νταμάντ, τὰ ὁποῖα ὅμως διεκδικοῦν καὶ οἱ Φιλιππίνες καὶ τὸ Βιετνάμ, καθὼς δὲν ἔχει γίνει τίποτε γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης∙ οἱ Ἀμερικανοὶ θεωροῦν τὶς ἐγκαταστάσεις ὡς ἀμφισβήτηση τῆς παρουσίας τους μεταπολεμικὰ στὴν περιοχὴ καὶ ἀναλαμβάνουν τὴν προστασία της ἀπέναντι στοὺς τρίτους. Ὁ ἀντίκτυπος τῆς ἀμερικανικῆς παρουσίας στὴν Ἀσία κρίνεται στὴν πραγματικότητα, μὲ ἄμεσες τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς προεκτάσεις.