Ζίκα, 4000000 κρούσματα

Στὰ τέσσερα ἑκατομμύρια ὑπολογίζει ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας τὰ κρούσματα ἀπ’ τὸν ἰὸ Ζίκα φέτος στὴν Ἀμερικὴ∙ περισσότερο θὰ πληγεῖ ἡ Βραζιλία, ὅπου ἐπικρατεῖ πανικὸς στὶς γυναῖκες καὶ πολλὲς διακόπτουν τὴν κύησή τους, διότι δὲν εἶναι βέβαιη ἡ διάγνωση τῆς προσβολῆς τοῦ ἐμβρίου κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης. Τὰ βρέθη, ἐκτὸς ἀπὸ μικροκεφαλισμό, παρουσιάζουν καὶ ἄλλες δυσλειτουργίες, ὅπως περιορισμένη ὅραση καὶ ἀκοή, παραμένουν καθυστερημένα γιὰ ὁλόκληρη τὴν ζωή τους∙ οἱ ἐρευνητὲς ὑπολογίζουν ὅτι θὰ χρειασθεῖ μία δεκαετία γιὰ τὴν παρασκευὴ τῶν ἐμβολίων, καθὼς δὲν ἔχουν μελετηθεῖ ἀκόμη οἱ παρενέργειες τοῦ τσιμπήματος ἀπ’ τὸ κουνοῦπι Aedes τῆς Ἀφρικῆς. Πολλοὶ μιλοῦν γιὰ θεομηνία, ἐνῶ τὰ πρῶτα κρούσματα σημειώθηκαν καὶ στὴν Εὐρώπη, ἀπὸ γυναῖκες ποὺ ἐπέστρεφαν ἀπ’ τὴν Λατινικὴ Ἀμερική.