Γαλλία, ἐπίσκεψη Κάστρο

Τὴν πρώτη ἐπίσκεψή του στὴν Γαλλία πραγματοποιεῖ ὁ Ραοὺλ Κάστρο καὶ εἶχε συνομιλίες μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ καὶ τὸν πρωθυπουργό∙ ἡ Γαλλία προχώρησε στὴν μετατροπὴ τοῦ χρέους τῆς Κούβας, ὕψους 212 ἑκατομμυρίων εὐρώ, σὲ μακροχρόνια πίστωση γιὰ τὴν προμήθεια γαλλικῶν προϊόντων, ἐνῶ ἀπεδέχθη νὰ μεσολαβήσει γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ διεθνοῦς χρέους της, ὕψους 14,7 δις. Ἡ πρόταση προβλέπει τὴν διαγραφὴ τοῦ ἡμίσεως τοῦ ποσοῦ καὶ τὴν ρύθμιση τοῦ ὑπολοίπου σὲ μακροχρόνια πίστωση πάλι∙ φαίνεται ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ Γερμανία συμφωνοῦν μὲ τὴν ρύθμιση, ἀλλὰ ἀναμένουν τὴν ἄρση τῶν οἰκονομικῶν κυρώσεων ἐκ μέρους τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἡ Κούβα κάνει τὰ πρῶτα ἀνοίγματά της στὴν διεθνῆ σκηνή, ἀλλὰ τὰ οἰκονομικά της προβλήματα εἶναι τεράστια μετὰ ἀπὸ ἑξῆντα χρόνια στυγνοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος.