Ρητὴ ἐπιταγή, κανονικὴ ἐφαρμογὴ Σένγκεν

Ἡ κανονικὴ ἐφαρμογὴ τῆς Σένγκεν ἀποτελεῖ ρητὴ ἐπιταγὴ τῶν Εὐρωπαίων, μὲ τὴν ταυτόχρονη ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἦταν σαφὴς στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, «δὲν ἀποκλείσαμε τὸ Grexit πέρυσι, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε φέτος ἔξοδο ἀπ’ τὴν Σένγκεν». Ὅσα γράφονται στὸν τύπο εἶναι ἁπλούστατα προειδοποιήσεις πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών του, ἔστω κι ἂν πιστεύουν ὅτι αὐτὸ εἶναι μᾶλλον ἀδύνατο∙ ἡ Ἐπιτροπὴ γνωρίζει καλύτερα ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ τὴν κατάσταση τῆς χώρας, διότι ἔχει πικρὰ ἐμπειρία, κατὰ τὶς μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, ἀπ’ τὴν ἀνεπαρκῆ ἐνημέρωσή του στὰ θέματα. Ἡ διαφορὰ μὲ πέρυσι εἶναι διττή, ὑπάρχει τὸ τρίτο μνημόνιο ὡς ἄμυνα κατὰ τῆς χρεωκοπίας, καὶ ἡ τρομοκρατία ἐπιβάλλει τὴν συμμόρφωση ὅλων στὴν ἀντιματώπισή της.