Λιβύη, δύσκολες ἀποφάσεις

Ἡ διάσκεψη τῆς Ρώμης γιὰ τὴν Λιβύη ἔληξε χωρὶς ὁριστικὲς ἀποφάσεις, ἂν καὶ ἀναγνωρίσθηκε ἀπὸ ὅλους ὅτι, μόνο ἡ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση μπορεῖ νὰ δώσει λύση∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ὅμως καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἔχουν καταστρώσει τὰ σχέδια γιὰ χερσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ καμμία χώρα δὲν ἀποστέλλει τὶς στρατιωτικές της δυνάμεις, ἐνῶ στὴν Συρία τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα κερδίζουν ἔδαφος καὶ δείχνουν ὅτι εἶναι θέμα χρόνου ἡ ὁριστικὴ ἀπελευθέρωση τῆς χώρας ἀπ’ τὸ χαλιφάτο. Στὴν Γενεύη συνεχίζονται οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν εἰρήνη, ἀλλὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου στὴν Συρία θὰ κρίνει τὸ ἀποτέλεσμά τους∙ ὁ ἔλεγχος τῶν τρομοκρατῶν εἶναι τὸ φλέγον ζήτημα στὴν Εὐρώπη, καθὼς ἡ Ἐπιτροπὴ ἐνέκρινε τρόπους ἐλέγχου τῆς χρηματοδοτήσεώς τους, ὅπως ἀπὸ μὴ τραπεζικὲς κάρτες καὶ μπίτκοϊν. Οἱ ἔρευνες ἔδειξαν, ὅτι μέσῳ τῶν μηχανισμῶν αὐτῶν ἀντλοῦν πολλὰ χρήματα οἱ τρομοκράτες∙ στὴν Γαλλία ἡ στρατολόγησή τους ἔφθασε τελευταῖα στοὺς 8050.