Παράταση ἀνησυχιῶν ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς παρατείνονται οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὴν διεθνῆ οἰκονομία, μὲ ἀποτέλεσμα νέα πτώση χθὲς παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ βλετιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,0930 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὰ 130,4750 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1130, καὶ πετρέλαιο, 33,31. Ἡ διατήρηση τοῦ πετρελαίου στὰ τριάντα δολλάρια ἔχει ἀποθαρρύνει τοὺς ἐπενδυτές, ὅτι θὰ ἔλθουν καλύτερες μέρες σύντομα∙ οἱ μεγάλες πετρελαϊκες ἑταιρεῖες συνεχίζουν τὶς οἰκονομίες τους, ὅπως ἡ ΒΡ, μὲ ἀπολύσεις 3000 ἀτόμων, ἐνῶ καὶ ἡ EXXON-MOBIL ἑτοιμάζει περικοπές, καθὼς τὰ κέρδη της ἔπεσαν στὰ 2,5 δις δολλάρια πέρυσι ἀπὸ 16,2 πρόπερσι, ὁπότε καὶ περιόρισε στὸ ἕνα πέμπτο τὶς ἐπενδύσεις∙ στὴν βιομηχανία τροφίμων, ἡ κινεζικὴ ChemChina, ἀνακοίνωσε ὅτι ἐξαγόρασε τὴν ἑλβετικὴ Syngenta, ἔναντι 43 δις δολλαρίων καὶ γίνεται πρώτη παγκοσμίως, μὲ τεράστιες προοπτικὲς ἐπεκτάσεως στὶς ἀναδυόμενες χῶρες. Ἡ ἐξαγορὰ δείχνει ὅτι οἱ Κινέζοι συνεχίζουν τὴν ἐπέκτασή τους στὶς κορυφαῖες δυτικὲς ἑταιρεῖες στὸ εἶδος τους.