Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη καὶ Βομβάη καὶ πτωτικὲς στὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ βλετιώθηκε στὰ 1,1188 δολλάρια καὶ 131,5250 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1146,25, καὶ πετρέλαιο, 34,69. Πάντως ἡ ἀπροθυμία τῶν δυτικῶν ἐπενδυτῶν γιὰ τοποθετήσεις παραμένει, ἐπειδὴ διατηρεῖται ἡ ἀνάπτυξη σὲ χαμηλὰ ποσοστὰ καὶ μόνο στὴν Γερμανία ἡ ἀνεργία ἔπεσε στὸ 4,5%, δηλαδὴ βρίσκεται σὲ κατάσταση πλήρους ἀπασχολήσεως, ἐνῶ ἀντιθέτως στὶς χῶρες τοῦ Νότου παραμένει στὰ ὕψη, μὲ πρώτη τὴν Ἑλλάδα, στὰ 25,5%∙ οἱ προοπτικὲς γιὰ εἰρήνευση στὴν Συρία ὁδηγοῦν σὲ κάποια βελτίωση τῶν οἰκονομικῶν προοπτικῶν, μετὰ καὶ τὴν ἔγκριση τῆς βοηθείας γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς χώρας. Οἱ ἐπιπτώσεις στὰ ὑπόλοιπα διεθνῆ προβλήματα ἀναμένονται στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, διότι προβλέπεται καὶ ἡ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, ἀφοῦ μᾶλλον ἀκολουθεῖ καὶ τὸ οὐκρανικό, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ ἡ διεθνὴς πίεση εἶναι ἰσχυρή.