Χρηματοδότηση τῆς Συρίας

Στὴν χρηματοδότηση τῆς ἀνοικοδομήσεως τῆς Συρίας μὲ 8,6 δις εὐρὼ συμφώνησαν ἑξῆντα χῶρες στὸ Λονδίνο∙ κατέβαλαν, τρία δις ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, 2,4, Γερμανία, 1,6, Βρεταννία, 0,9, Γαλλία, 0,7, Ἀμερική, γιὰ τὴν περίθαλψη 4,5 ἑκατομμυρίων προφύγων καὶ 13,5 σὲ κατάσταση πείνας. Ἡ διάσκεψη θεωρήθηκε ὡς ἀπαρχὴ γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς περιοχῆς, ἐνῶ οἱ διαπραγματεύσεις τῆς Γενεύης ἀναβλήθηκαν γιὰ τὶς 25 Φεβρουαρίου, λόγῳ σοβαρῶν διαφωνιῶν τῶν δύο πλευρῶν∙ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα ἔχουν καταλάβει τοὺς στρατηγικῆς σημασίας δρόμους γύρω ἀπ’ τὸ Χαλέπι καὶ ἔχουν σπάσει τὴν πολιορκία τῶν σιιτικῶν πόλεων τῆς περιοχῆς, ὁπότε οἱ Σουνίτες Ἰσλαμιστὲς διαμαρτύρονται, ὅτι δὲν ἔχουν λόγο συνεχίσεως τῶν διαπραγματεύσεων, ὅταν χάσουν τὰ κύρια ὀχυρά τους. Οἱ ρωσικοὶ βομβαρδισμοὶ συνεχίζονται, μὲ τριακόσιες ἐξόδους ἡμερησίως, ἐνῶ ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ κατήγγειλε ὅτι ἡ Τουρκία προετοιμάζεται γιὰ εἰσβολὴ στὴν Συρία∙ πρόκειται γιὰ πόλεμο νεύρων, ἔχουν καταληφθεῖ τὰ τουρκμανικὰ ὀχυρὰ.