Χρηματοδότηση Ἰσλαμιστῶν

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔλαβε αὐστηρὰ μέτρα, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἀπὸ ἡμιπαράνομες διαδικασίες∙ οἱ μὴ τραπεζικὲς κάρτες καὶ τὰ bitcoin ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι οἱ κύριες πηγὲς χρηματοδοτήσεως τῶν τρομοκρατῶν στὶς δυτικὲς χῶρες καὶ γι’ αὐτὸ ἐτέθησαν αὐστηρότατοι κανόνες γιὰ τὴν χρήση τους. Ἐπιβεβαιώνονται ἔτσι ὅσοι εἶχαν ὑποστηρίξει ὅτι τὰ bitcoin ἦταν τρόποι γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ τῶν τρομοκρατῶν ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ἐνῶ ἐμφανίζονταν ὡς νέες μορφὲς ἠλεκτρονικοῦ χρήματος∙ ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ ἀπ’ τὴν πλευρά του δεσμεύθηκε, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ συγχωρήσει ἡ Μόσχα τὴν βοήθεια τῆς Τουρκίας πρὸς τοὺς Ἰσλαμιστές, διότι ὑπάρχουν στοιχεῖα, ὅτι ἀρνήθηκε τὴν σύλληψη Τζιχανιστῶν τοῦ Καυκάσου οἱ ὁποῖοι πέρασαν ἀνενόχλητοι ἀπ’ τὴν χώρα πρὸς τὸ χαλιφάτο τὰ τελευταῖα χρόνια.