Συρία, ἀλλαγὴ δυναμικῆς

Στὴ Συρία οἱ Τζιχαντιστὲς καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι τὸ ἀποφάσισαν ὅτι ἔχασαν τὸν πόλεμο, μετὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ Χαλέπ, καὶ δὲν ἔχουν ἄλλη λύση, παρὰ τὴν διαφυγὴ σὲ ἄλλη χώρα∙ οἱ δυστυχισμένοι φυγάδες στὰ σύνορα τῆς Τουρκίας εἶναι οἱ ἐγκλωβισμένοι ἀπ’ τὸ χαλιφάτο Σουνίτες, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τὰ ἀπόρθητα ὀχυρὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν τὰ χρόνια τοῦ ἐμφυλίου. Ὁπωσδήποτε εἶναι ἀξιοθρήνητοι, ἀλλὰ τὴν ἴδια τύχη εἶχαν καὶ οἱ Σιίτες πρόσφυγες ἀμέσως προηγουμένως, γιὰ ἰσλαμικὸ θρησκευτικὸ πόλεμο πρόκειται∙ οἱ ἀπειλὲς γιὰ εἰσβολὴ τῶν Τούρκων καὶ τῶν Σαουδαράβων δὲν θεωροῦνται σοβαρές, διότι δὲν ἔχουν πολλὰ περιθώρια νίκης πλέον, ὅταν δὲν κατάφεραν τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος στὴν κυριαρχία τους. Ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ φρονίμως ποιοῦσα καταφεύγει στὴν συγκίνηση τῆς κοινῆς γνώμης μὲ τοὺς πρόσφυγες∙ τὸν γεγονὸς εἶναι ὅτι μὲ τὴν ἀνάκτηση τοῦ Χαλὲπ ἡ Δαμασκὸς ἐκκαθαρίζει πλέον ἀπὸ Τζιχαντιστὲς τὶς δυτικὲς περιοχές της.