Ἰράν, καθιέρωση τοῦ εὐρὼ

Τὸ Ἰράν, μετὰ τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων καὶ τὴν ἐπιτυχῆ ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου του στὴν Ἰταλία καὶ Γαλλία, προχώρησε στὴν ἀντικατάσταση τοῦ δολλαρίου μὲ τὸ εὐρὼ σὲ ὅλες τὶς συναλλαγές του, ἀκόμη καὶ σὲ ὅσες ἔχουν συναφθεῖ στὸ ἀμερικανικὸ νόμισμα∙ ἤδη πουλάει τὸ πετρέλαιό του σὲ εὐρώ, ἀλλὰ ὄχι ἐπισήμως, ἐνῶ πρόκειται νὰ ἀλλάξει τὰ συναλλαγματικά του ἀποθέματα στὸ εὐρωπαϊκὸ νόμισμα. Οἱ λόγοι εἶναι περισσότερο πολιτικοί, διότι θέλει νὰ δείξει, ὅτι δὲν ἔχει ἀνάγκη τῶν καλῶν σχέσεων μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ἄλλωστε ἔχει γίνει δεκτὸ ὡς τακτικὸ μέλος τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης, ὁπότε ἐμφανίζεται ὡς ὁ ἐκπρόσωπός του στὴν Μέση Ἀνατολή, κυρίως Κίνας καὶ Ρωσίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰσλαμικῶν δημοκρατιῶν τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας. Ἤδη ἡ Τεχεράνη ἔχει ὑπογράψει πολλὲς συμφωνίες μὲ τὴν Κίνα καὶ τὴν Εὐρώπη, καὶ τὴν ἀγορὰ 128 Airbus, ἀντὶ 22 δις εὐρώ.