Πλήρωμα τοῦ χρόνου σὲ πανικόβλητο Μαξίμου

Στὸ Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν ὅτι ἔχουν λάβει τὰ μηνύματα, ὅτι ἔφθασε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐνῶ ἡ λαϊκὴ ἐξέγερση ἐπεκτείνεται ἀπ’ τοὺς ἀγρότες στοὺς ἀστοὺς καὶ στοὺς προλετάριους, πᾶνε κι αὐτοί! ἡ ἀριστερὴ παρένθεση τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ ἐλάχιστη καθυστέρηση, κλείνει, μὲ τὶς χειρότερες συνθῆκες γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τὴν χώρα. Φαίνεται ἄλλωστε αὐτὸ ἀπ’ τὸ πρόσωπό του, ὡς «περὶ τὰς πολλὰς ἁμαρτίας περιπεσοῦσα γυνή», χωρὶς ἀχτίδα αἰσιοδοξίας∙ οἱ ἐπικρίσεις τῶν Εὐρωπαίων ἦρθαν ὁμαδικὰ στὸ Λονδίνο, ἡ καγκελάριος καὶ ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς ἦταν ἀπροκάλυπτα αὐστηροὶ καὶ δὲν τήρησαν οὔτε κἂν τὸ πρωτόκωλλο γιὰ χειραψία ἁβροφροσύνης. Ἀπὸ ἐπαναστάτης τῆς δημοκρατίας στὴν γηραια ἤπειρο μετετράπη σὲ ἀποδιοπομπαῖο τράγο, οὔτε οἱ Ἱσπανοὶ Ποδέμος δὲν θέλουν καμμία σχέση πλέον μαζί του∙ τρέχει στὴν Τεχεράνη γιὰ λόγους προβολῆς, ἀλλὰ γνωρίζουν οἱ Ἰρανοὶ ὅτι τίποτε δὲν δουλεύει στὴν χώρα μας. Ἡ διάλυση εἶναι γενική, καμιὰ δουλειὰ δὲν προχωράει, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοὺς διορισμοὺς ἡμετέρων καὶ τὴν κομματικοποίηση τοῦ κράτους∙ ὑπουργοί, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι σκέπτονται μόνο τὴν ἑπόμενη μέρα καὶ τὸ ἔχουν πεῖ αὐτὸ στοὺς δικούς τους κι αὐτοὶ στοὺς γύρω τους, «οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον»…

Ὁ τρόπος τῆς καταρρεύσεως εἶναι μοναδικὸς στὰ πολιτικὰ χρονικά, γιὰ δύο τουλάχιστον λόγους∙ πρῶτον, γιὰ τὴν ἐμφανέστατη πλήρη ἀδιαφορία ὅλων, ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ μέχρι τὸν τελευταῖο γραμματέα, γιὰ τὴν τύχη τῆς χώρας καὶ τὴν ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία εἶναι πολὺ χειρότερη τῆς πρώτης περιόδου τῶν μνημονίων∙ δεύτερον, γιὰ τὴν αὐταπόδεικτη δειλία, ποὺ μετετράπη σὲ πανικὸ τοὺς δύο τελευταίους μῆνες, τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ἀνθρώπων του. Ἡ ἐπιβολὴ μέτρων ἀγρίου φασισμοῦ, ὅπως ἡ διέλευση πεζῶν ἀπ’ τὴν Ἡρώδου Ἀττικοῦ μετὰ ἀπὸ ἔλεγχο τῶν ταυτοτήτων, εἶναι ἀποκαλυπτική∙ οὔτε στὴν κατοχή, οὔτε στὴν δικτατορία εἶχε ἐπιβληθεῖ παρόμοιο μέτρο, ἐκτὸς ἀπὸ περιπτώσεις ἐκτάκτου ἀνάγκης∙ ἀντιγράφει ἔτσι τὸν χειρότερο δικτάτορα τῆς μεταπολεμικῆς ἐποχῆς, τὸν Νικολάι Τσουασέσκου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀπαγορεύσει καὶ τὴν διέλευση πεζῶν, μπροστὰ ἀπ’ τὸ ἀνάκτορό του, στὴν πλατεῖα τοῦ Βουκουρεστίου. Ἀποδείξεις εἶναι τοῦ τρόμου ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ πρωθυπουργικὸ περιβάλλον, μὲ εὔλογη τὴν αἰτία κι αὐτὴ εἶναι ὁ φόβος τῆς φυλακῆς∙ γνωρίζουν πάρα πολὺ καλὰ τὰ ὅσα ἔχουν κάνει, ἀπ’ τὴν περυσινὴ καθυστέρηση τῆς ἀξιολογήσεως, μέχρι τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν καὶ τὸ παράνομο δημοψήφισμα, ἀλλὰ καὶ τὶς κρυφὲς μαγνητοφωνήσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν συμβουλίων, ἐγκρίσει τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τὴν ἀποδοχὴ προϊόντων ἐγκλήματος, μὲ κορυφαῖο οἰκονομικὸ σκάνδαλο τὴν ἐκποίηση τῶν τραπεζῶν στοὺς ξένους κερδοσκόπους γιὰ ἕνα λεπτὸ τὴν μετοχή τους.

Ἡ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση ἔχει πάρει τὴν μορφὴ ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως τώρα –διότι προπέρυσι δὲν ἦταν τὸ ἴδιο καὶ ἡ κυβέρνηση ἔχει μοιράσει ὡς βοήθεια τὸ ἕνα πέμπτο τοῦ ποσοῦ ποὺ εἶχε διαθέσει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς-, μὲ τὰ νοσοκομεῖα νὰ μὴν ἔχουν φάρμακα καὶ νοσηλευτικὸ ὑλικὸ καὶ νὰ στέλνουν σπίτια τους τοὺς ἀσθενεῖς, ὅπου πεθαίνουν ἀβοήθητοι∙ ἡ ἐξαθλίωση, μαζὶ μὲ τὴν κοροϊδία καὶ τὴν ἀπάτη, ἔχει ἐξαγριώσει περισσότερο τὸν κόσμο καὶ ἰδιαιτέρως ὅσους εἶχαν πιστέψει στὶς ὑποσχέσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἡ ἀπονέκρωση τῆς οἰκονομίας ἐπιδεινώνεται ἀπ’ τὶς ἀγροτικὲς κινητοποιήσεις καὶ τὶς ἀπεργίες, ἐνῶ ἔχουν σταματήσει σχεδὸν οἱ ἐξαγωγὲς καὶ οἱ εἰσαγωγές -ὅσες γίνονταν ἀπ’ αὐτὲς λόγῳ τῶν ἐλέγχων κεφαλαίου-, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μεγάλη ἔλλειψη ἀνταλλακτικῶν καὶ ἀγαθῶν, ἀκόμη καὶ στὰ πολυκαταστήματα∙ ἡ Βουλγαρία διαμαρτύρεται γιὰ τὸ κλείσμο τοῦ Προμαχῶνα, ἐνῶ ἔχει κάνει παρατηρήσεις καὶ ἡ Ἐπιτροπή, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση «ἀγρὸν ἀγοράζει». Ὁ πανικός τους δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ δοῦν κατάματα τὴν πραγματικότητα καὶ κάνουν γελοῖα πράγματα∙ χάρις στὴν βοήθεια τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς ἔχουν ἐπιβάλει πλήρη συσκότιση σὲ ὅλα, ἀκόμη καὶ στὸν ἠλεκτρονικὸ τύπο, ἀλλὰ πάντα ὑπάρχουν καὶ ἱστοσελίδες μὲ ἐλεύθερη γνώμη. Ἔτσι ἐπὶ τρεῖς βδομάδες δὲν δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις, διότι ὅλες καταγράφουν τὴν καταπόντιση τοῦ ΣΤΡΙΖΑ σὲ ὅλα.

Ἡ ἀπομόνωση στὴν Εὐρώπη συμβαδίζει μὲ τὴν πλήρη ἀποξένωση στὸ ἐσωτερικό∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν διαμηνύσει ἕνα πρᾶγμα, ὅτι θὰ κάνουν τὸ πᾶν γιὰ τὴν διατήρησή μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ ὅτι μποροῦν νὰ τὸ πετύχουν, ὅσο κι ἂν ἀντιδρᾶ ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ ὅτι θεωροῦν τὴν Ἑλλάδα κρίσιμο κρίκο γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀσφάλειας τῶν κατοίκων τους. Τὸ τελευταῖο σημαίνει, ὅτι καὶ νὰ εἴμασταν ἐκτὸς Εὐρωζώνης καὶ Σένγκεν, πάλι θὰ παρενέβαιναν, διότι πρόκειται γιὰ ὁλοκληρωτικὸ πόλεμο, μὲ ἐπίλεκτες ὁμάδες τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες∙ δὲν πρόκειται δηλαδὴ νὰ ἀνεχθοῦν τὴν σφαγὴ τῶν συμπολιτῶν τους στὶς πλατεῖες, ἐπειδὴ ὁ Ναπολεοντίσκος θέλει νὰ προστατεύσει κάποια στελέχη του καὶ δὲν δίδει τὶς ἀπαραίτητες πληροφορίες γιὰ τὶς σχέσεις τους μὲ τρομοκράτες. Ἦταν ἄλλωστε ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια θέματα, ἂν ὄχι τὸ πρῶτο, ποὺ ἔθεσαν οἱ Καζνὲβ καὶ Μιζιὲρ στὴν συνάντησή τους μὲ τὸν πρωθυπουργό∙ στὸ θέμα αὐτὸ ἄλλωστε ταυτίζονται ἀπολύτως μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς Ρώσους, ἀλλὰ καὶ τοὺς Κινέζους καὶ Ἰρανούς, κανεὶς δὲν θέλει τὴν ἀποσταθεροποίηση τῶν Βαλκανίων, ὅταν κοχλάζει ἡ κατάσταση στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ κυβέρνηση εἶναι τόσο ἀποκομμένη ἀπ’ τὴν διεθνῆ πραγματικότητα καὶ τόσο ἔχει περιθωριοποιήσει τοὺς διπλωμάτες μας, ὥστε δὲν διαβάζει κἂν τὶς ἐκθέσεις τους. Τὰ ξέρουν ὅλα…

Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἀπ’ τὸν εὐρύτερο τῆς Νέας Δημοκρατίας κόσμο ἐπιτείνει τὸν πανικὸ στὴν κυβέρνηση∙ ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ διαβάσουν τὶς ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ, δὲν καταγράφουν καὶ τὴν πολιτική του τάση. Ἀποδεικνύουν ὅτι στὴν τύχη κέρδισαν δύο φορὲς πέρυσι, μὲ τὴν ἐλαχίστη αὐτὴ πλειοψηφία, ἀλλὰ δὲν μελέτησαν σὲ βάθος τὸ τί σήμαινε ἡ ψῆφος αὐτὴ καὶ πόσο ἕωλη ἦταν∙ οἱ Ἕλληνες ψήφισαν τὶς συγκεκριμένες ὑποσχέσεις τὶς ὁποῖες, κακῶς μέν, ἀλλὰ εἶχαν πιστέψει καὶ τώρα πληρώνουν τὰ λάθη τους. Ζητοῦν ὅμως καὶ τὴν ἀπόδοση τῶν εὐθυνῶν, τὴν λογοδοσία, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἐξαπάτησαν∙ ὅπως πληρώνουν ὅλοι τους τὴν ἐξαθλίωση καὶ τὶς περικοπὲς στὶς συντάξεις τῶν παππούδων καὶ τῶν γιαγιάδων, γιατὶ ἀπὸ αὐτὲς ζοῦν οἱ ἄνεργοι καὶ οἱ μικροεπαγγελματίες, ἔτσι
ἀπαιτοῦν τὸν καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν καὶ στοὺς κυβερνῶντες. Πολλοὶ εἶχαν κάποιες ἀποταμιεύσεις τους σὲ τραπεζικὲς μετοχὲς καὶ τὶς εἶδαν νὰ ἐξαχνώνονται μὲ τὴν κυβέρνηση αὐτή∙ εἶχαν χάσει ἐπίσης μὲ τὴν περικοπὴ τῶν ὁμολόγων πάνω ἀπ’ τὰ μισὰ πρὸ τριετίας καὶ τώρα ἔχασαν τὰ 95%. Ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ διερευνηθεῖ ἡ ὑπόθεση, διότι πρόκειται γιὰ σκάνδαλο, τρισχειρότερο ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ Χρηματιστηρίου∙ οἱ λόγοι εἶναι καὶ πολιτικοί, δὲν μπορεῖ ὁ ἑπόμενος πρωθυπουργὸς νὰ ζητήσει νέες θυσίες ἀπ’ τὸν λαὸ καὶ νὰ σκεπάζει τὰ σκάνδαλα. Θὰ δώσει τὴν ἐντύπωση, ὅτι τίποτε δὲν ἄλλαξε στὸν τόπο.