Προσφυγικό, πλῆρες ἀδιέξοδο κυβερνήσεως

Σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο βρίσκεται ἡ κυβέρνηση στὸ προσφυγικό, διότι εἶναι δύσκολη ἡ κατασκευὴ τῶν κέντρων ὑποδοχῆς, λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν καὶ τῶν καθυστερήσεών της ἐπὶ ἕξι μῆνες∙ οἱ Εὐρωπαῖοι πιέζουν γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή τους μέχρι τὶς 18, ἀλλὰ εἶναι ἄγνωστο τὸ ἀποτέλεσμα, παρ’ ὅλο ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε ὑπὲρ τῆς δημιουργίας τους. Φυσικά, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Λέσβο ἐπέκρινε δριμύτατα τὴνκυβέρνηση, γιὰ τὶς καθυστερήσεις καὶ τὶς λανθασμένες περυσινὲς ἐνέργειές της, χαρακτηρίζοντάς την ὡς ὑπεύθυνη γιὰ τὴν κατάσταση∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίζονται ἀποφασισμένοι νὰ ἀποστείλουν πρόσθετες δυνάμεις τῆς Φρόντεξ, ἐνῶ ξεψαχνίζουν καὶ τὰ στοιχεῖα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ὅπως τοὺς δίδονται, ἔστω καὶ μὲ καθυστερήσεις. Στὰ Διαβατά, στὴν Κῶ καὶ ἄλλα μέρη οἱ κάτοικοι βρίσκονται στὸ πόδι, ἐνῶ καταγγέλλουν τὴν κυβέρνηση γιὰ περίεργες ἐπιλογές, ὅταν, ὅπως στὴν Κῶ, τοὺς προτείνουν καλύτερες τοποθεσίες, ἀλλὰ τὶς ἀπορρίπτει.