Ἱπτάμενο ἑλληνικὸ ὄχημα

Τὸ Πολυτεχνεῖο Κρήτης ἔφτιαξε ἕνα μὴ ἐπανδρωμένο ἀεροπλανάκι, κατάλληλο γιὰ τὴν παροχὴ βοηθείας σὲ ὅσους ἔχουν βρεθεῖ σὲ ἀπόλυτη περιοχὲς ἢ στὸ δρόμο, ὑπέστη κάποιος ἀτύχημα, τότε πατάει ἕνα κουμπὶ στὸ ὄχημα κι αὐτὸ πετάει ἀμέσως πρὸς τὸν συντομώτερο σταθμὸ πρώτων βοηθειῶν ἢ στὴν Ἀστυνομία. Ἡ ὁμάδα του Πολυτεχνείου ἐπέδειξε τὸ ὄχημα στὴν πρόσφατη διεθνῆ ἔκθεση τοῦ Ντουμπάι, ὅπου μετεῖχαν διακόσιες περίπου ἑταιρεῖες μὲ χίλια ἐκθέματα καὶ κέρδισε τὸ πρῶτο βραβεῖο∙ σὲ περιόδους κρίσεως καὶ ἐξαθλιώσεως οἱ νέοι ἀγωνίζονται καὶ ἀξιοποιοῦν τὶς δυνατότητές μας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία. Ἡ ἱκανότης συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης τοὺς ἐμπνέει.