Σμύρνη, Ἅγιος Βουκόλος

Τὴν Κυριακὴ ἑορτάσθηκε μὲ Θεία Λειτουργία ἡ ἑορτὴ τοῦ πολιούχου τῆς Σμύρνης Ἁγίου Βουκόλου, μαθητοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου∙ εἶναι ἡ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ ἐννενηντατέσσερα χρόνια ποὺ τιμᾶται ὁ Ἅγιος στὴν νύμφη τῆς Ἰωνίας. Στὴν ἱεροτελεστία πρωτοστάτησε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ παραβρέθηκαν οἱ ὀρθόδοξοι μητροπολίτες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ὁ καθολικὸς ἐπίσκοπος, ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων καὶ θρησκειῶν, ἡ δήμαρχος τῆς πόλεως καὶ πολὺς κόσμος ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπ’ τὴν Σμύρνη, σχεδὸν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ποῦ ζοῦν ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ Τοῦρκοι∙ οἱ τελευταῖοι θυμοῦνται ἀπ’ τοὺς παπποῦδες τους ὅτι τιμοῦσαν πάντοτε τὸν Ἄγιο Βουκόλο καὶ ἐπικαλοῦνταν τὴν βοήθειά του καὶ τὴν εὐλογία του στὶς δύσκολες στιγμές τους.