Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, πλὴν τοῦ Τόκυο, ἐνῶ ἡ Σαγκάη παρέμεινε κλειστή, λόγῳ τοῦ ἑορτῆς τοῦ Βουδιστικοῦ Νέου Ἔτους, ἀφιερμένου στὸν πίθηκο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1118 δολλάρια καὶ 129,3050 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 33,40, ἀλλὰ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1173,40. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, διότι δὲν γνωρίζουν τὶς ἀντιδράσεις τῶν κερδοσκόπων, μετὰ τὴν ἧττα τοῦ χαλιφάτου στὴν Συρία καὶ τὶς συνακόλουθες ἀνακατατάξεις στὴν περιοχή∙ ἡ διαρροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὸν πετρελαϊκὸ κλάδο προκαλεῖ τὴν πτώση στὶς ἀγορές, διότι δὲν ἐπενδύονται σὲ ἄλλες ἑταιρεῖες. Οἱ Ἰνδίες παραμένουν μὲ τὸν ὑψηλότερο ρυθμὸ ἀναπτύξεως διεθνῶς, 7,6%, ἐνῶ δεύτερη ἔρχεται ἡ Κίνα, 6,8%∙ ἡ ἱστορικὴ πτώση στὴν Ἀθήνα, στὰ χαμηλότερα ἐπίπεδα τῆς τριακονταετίας ὀφείλεται στὴν ἀτμόσφαιρα πολιτικῆς ἀβεβαιότητος ποὺ ἔχει προκληθεῖ ἀπ’ τὸ ἀδιέξοδο στὴν ἀξιολόγηση καὶ τὸ κύμα μαζικῶν διαδηλώσεων. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι διαισθάνονται ὅτι ἔρχονται πολιτικὲς ἐξελίξεις.