Δορυφόρος Βορείου Κορέας

Ἡ Βόρειος Κορέα ἐκτόξευσε τὴν Κυριακὴ δορυφόρο στὸ διάστημα, μὲ πύραυλο μεγάλου βεληνεκοῦς, προκαλώντας τὶς ἄμεσες ἀντιδράσεις τῆς διεθνοῦς κοινότητος∙ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ὁμοφώνως καταδίκασε τὴν παραβίαση τῶν ἀποφάσεών του, γιὰ τὴν ἀπαγόρευση χρήσεως μεγάλων πυραύλων, καὶ ἐπιφυλάχθηκε γιὰ τὴν ἐξειδίκευση τῶν κυρώσεων ἐναντίον τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. Ἡ Νότιος Κορέα, ὅπως καὶ ἡ Ἰαπωνία, ἄρχισε συνομιλίες μὲ τὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὴν ἐγκατάσταση συστήματος ἀντιπυραυλικῆς προστασίας, ἐνῶ Σεοὺλ καὶ Τόκυο συζητοῦν τρόπους συνεργασίας τους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀπειλῆς∙ ἰδιαιτέρως αὐστηρὲς ἦταν ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα, διότι ἡ οἰκονομικὴ ἐπιβίωση τοῦ καθεστῶτος ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν βοήθεια, κυρίως τῆς τελευταίας. Πάντως οἱ τηλεοράσεις τῆς χώρας μετέδωσαν θριαμβευτικὰ τὴν ἐκτόξευση, μαζὶ μὲ εἰκόνες μὲ τὸν χοντρούλη δικτάτορα.