Ἀνακεφαλαιοποίηση τραπεζῶν

Ἡ νέα ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν κρίνεται πλέον ἀπαραίτητη, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ Χρηματιστηρίου καὶ τὴν ἐξαΰλωση τῆς ἀξίας τῶν μετοχῶν τους∙ ἡ προηγούμενη τοῦ Ὀκτωβρίου ἦταν σκάνδαλο, χειρότερο κι ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ Χρηματιστηρίου, διότι διατέθηκαν οἱ μετοχὲς πρὸς ἕνα μὲ τέσσερα λεπτὰ στοὺς κερδοσκόπους καὶ οἱ Ἕλληνες μέτοχοι ἔχασαν εἰκοσιπέντε τουλάχιστον δις εὐρὼ σὲ μία μέρα. Ἦταν μεθοδευμένο γιὰ τὴν ἐκποίηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας στοὺς ἀτλαντικοὺς καθοδηγητὲς τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ προϋπέθετε ὅμως τὴν ρύθμιση τῶν κόκκινων δανείων. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἔκανε τίποτε ἐπὶ πέντε μῆνες καὶ ἡ προοπτικὴ χρεωκοπίας ἐπανῆλθε, ὁπότε οἱ κερδοσκόποι ἀπέδρασαν, ἔστω κι ἂν ἔχασαν τὰ μισὰ λεφτά τους. Ἀλλὰ οἱ τράπεζες ἔμειναν χωρὶς καθόλου μετρητά.