ΝΑΤΟ κατὰ τῶν διακινητῶν

Ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Ἄγκυρα ἦταν ἡ συμφωνία γιὰ τὴν παρέμβαση τοῦ ΝΑΤΟ στὴν πάταξη τῶν διακινητῶν τῶν μεταναστῶν∙ εἶναι γνωστὸ ὅτι ὀργανωμένα κυκλώματα κινοῦν τοὺς μετανάστες ἀπ’ τὰ συριακὰ σύνορα στὶς ἀκτὲς καὶ στὰ ἑλληνικὰ νησιά, ἔναντι ἁδρᾶς ἀμοιβῆς. Ὅλοι ἀνήκουν στοὺς Τζιχαντιστές, οἱ ὁποῖοι ὑπολογίζεται ὅτι εἰσέπραξαν ἕνα δις εὐρὼ πέρυσι ἀπ’ τὸ δουλεμπόριο∙ ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση δὲν ἤθελε, διότι χρησιμοποιοῦσε τὰ κυκλώματα κατὰ τῶν Κούρδων, ἢ δὲν μποροῦσε νὰ ἀντιδράσει, ὅπως προφασιζόταν. Ἡ παρέμβαση τοῦ ΝΑΤΟ σημαίνει συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν του, ἑπομένως καὶ τῆς ἑλληνικῆς, ἀλλὰ καὶ ἀποτελεσματικοῦ πολέμου κατὰ τῆς τρομοκρατίας∙ ὁπότε πολλὰ ἀναμένεται νὰ ἀποκαλυφθοῦν λίαν συντόμως.