Ζίκα, ἐγρήγορση παγκοσμίως

Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας κήρυξε τὶς ὑπηρεσίες του σὲ κατάσταση ἐγρηγόρσεως, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας ζίκα∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ζήτησε ἐπειγόντως τὴν διάθεση 1,8 δις δολλάριων, γιὰ ἰατρικὲς ἔρευνες καὶ τὴν ἀνακάλυψη ἐμβολίων καὶ ἀντιβιοτικῶν κατὰ τῆς νόσου. Στὴν Βραζιλία καὶ τὴν ὑπόλοιπη Λατινικὴ Ἀμερικὴ τὰ κρούσματα ὑπολογίζονται σὲ χιλιάδες, καὶ ἀφοροῦν κυρίως γυναῖκες τῶν φτωχῶν στρωμάτων∙ ὁ νόμος ἀπαγορεύει τὶς ἀμβλώσεις, ἀλλὰ πολλὲς καταφεύγουν σὲ παράνομες κλινικὲς γιὰ τὴν πραγματοποίησή τους, ὅταν διαπιστωθεῖ ὅτι τὰ ἔμβρυα πάσχουν ἀπὸ μικροκεφαλία. Ἡ ἐξόντωση τοῦ κώνωπος δὲν εἶναι εὔκολη στὶς ἀχανεῖς, μὲ παρθένα δάση, χῶρες τῆς περιοχῆς∙ ἡ ἀνθρωπότης ζεῖ ἄλλη μία ἐπιδημία, μὲ ἐλάχιστες δυνατότητες ἀντιδράσεως. Τὰ παιδία ποὺ γεννιοῦνται μὲ ζίκα πάσχουν στὴν ὅραση καὶ ἀκοή.