Ἀναμέτρηση μὲ τὴν ἐξέγερση

Ἡ κυβέρνηση ὁδηγεῖται ἑκοῦσα ἄκουσα μᾶλλον σὲ μετωπικὴ σύγκρουση μὲ τοὺς ἀγρότες καὶ τὶς ἄλλες τάξεις τῶν ἐξεγερμένων, διότι δὲν ἔχει σχέδιο διεξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ εἶναι δειλὸς ὁ Ναπολεοντίσκος γιὰ νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του∙ ὁ ἀποκλεισμὸς τῶν Ἀθηνῶν ἀπ’ τὰ ΜΑΤ, γιὰ νὰ μὴν κατεβοῦν τὰ τρακτὲρ εἶναι γελοία προσπάθεια, διότι μποροῦν νὰ κατεβοῦν μὲ ἀγροτικὰ αὐτοκίνητα ἢ μὲ τὰ πόδια καὶ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὺς γραβατωμένους τῆς πρωτευούσης. Ἄλλωστε προγραμματίζεται γενικὴ ἀπεργία καὶ καθολικὴ κάθοδος τοῦ κόσμου στὸ Σύνταγμα∙ ἡ κυβέρνηση διολισθαίνει σὲ φασιστικὲς μεθόδους καὶ θυμίζει τυράννους, πρὶν ἀπ’ τὴν πτώση τους, ὅπως τὴν παρομοίωσε πετυχημένα ὁ Βασίλης Λεβέντης. Οἱ ἀγρότες δὲν ὑποχωροῦν καὶ ἡ οἰκονομία τῆς χώρας ἀποδιαλύεται, ἐνῶ οἱ συγκρούσεις μεταξύ τῶν ὑπουργῶν πολλαπλασιάζονται, καθὼς καθένας τους ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὴν τακτοποίηση τῶν ἡμετέρων καὶ τὴν προσωπική του ἐπιβίωση.