Ρόλος διακινητῶν προσφύγων

Στὴν ροὴ τῶν προσφύγων εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι καθοριστικὸ ρόλο διαδραματίζουν οἱ διακινητές∙ ἔχουν ἐντοπισθεῖ τὰ ὀργανωμένα κυκλώματα, κινούμενα ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστές, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικοῦ δόγματος τῶν μεταναστῶν, ποὺ ὀργανώνουν ἔναντι πολὺ ἁδρᾶς ἀμοιβῆς τὴν μεταφορά τους ἀπ’ τὰ συριακὰ σύνορα στὶς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου κι ἀπὸ κεῖ στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ μὲ τὰ σαπιοκάραβα. Οἱ πιέσεις στὴν Ἄγκυρα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ εἶχαν ἀποτέλεσμα, διότι δέχθηκε ἡ Τουρκία νὰ παραπέμψει τὸ θέμα στὸ ΝΑΤΟ∙ μόνο ἡ ἀτλαντικὴ στρατιωτικὴ δομὴ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ συντονίσει τὶς ἐθνικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, γιὰ τὴν ἐξάρθρωση τῶν κυκλωμάτων αὐτῶν. Οἱ ἐπιφυλλαξεις τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀποβλέπουν μᾶλλον στὴν συγκάλυψη τοῦ ρόλου στὴν τρομοκρατία τῶν μυστικῶν μας ὑπηρεσιῶν.