Ἐξαφράνιση τῶν ὑπουργῶν

Ὅλοι σχεδὸν οἱ ὑπουργοὶ καὶ βουλευτὲς ἔχουν ἐξαφανισθεῖ ἀπ’ τὰ τηλεπαράθυρα καὶ κρύβονται ἀπ’ τὸν κόσμο∙ οἱ δημοσιογραφίζοντες δὲν βρίσκουν κανέναν, ὅταν παλιότερα τοὺς εἶχαν στὴν οὐρὰ γιὰ νὰ μιλήσουν μερικὰ λεπτὰ μόνο, ἐνῶ περισσότερο ἔπαιζαν τὴν νεκρὰ φύση. Ὅσοι μάλιστα τόλμησαν καὶ παρουσιάσθηκαν στὰ ἀγροτικὰ μπλόκα ἀποδοκιμάσθηκαν ἔντονα καὶ δραπέτευσαν γιὰ ν’ ἀποφύγουν τὰ χειρότερα∙ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ ὁ ἀκροδεξιὸς ἑταῖρος μιλάει γιὰ ἐκλογὲς ἢ δημοψήφισμα! Ἡ κυβέρνηση αὐτὴ χάνεται ὅπως καὶ ἐκείνη τῆς δικτατορίας τὶς τελευταῖες μέρες της, θὰ ψάχνουμε γιὰ ὑπουργοὺς καὶ δὲν θὰ βρίσκουμε κανέναν∙ οἱ μεγαλύτεροι τὰ θυμοῦνται αὐτά. Τὸ τί θὰ ἀφήσουν πίσω τους εἶναι τὸ ζητούμενο στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση.