Συρία, ἀπειλὴ προεκτάσεων

Ἡ ἀπειλὴ προεκτάσεων ἔναντι τῆς σαρωτικῆς προελάσεως τοῦ συριακοῦ στρατοῦ εἶναι ὁρατή, ἂν καὶ ὄχι δυνατή∙ Τουρκία καὶ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐπισείουν τὴν στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὸ Βορρᾶ καὶ στὸν Νότο, ἀλλὰ ὁ φόβος διεθνῶν περιπλοκῶν εἶναι ἄμεσος, μὲ τοὺς Ρώσους ἐλέγχειν τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς Συρίας. Ἡ προάσπιση τῶν σουνιτικῶν θέσεων στὸ Ἀλέπι καὶ στοὺς Τουρκμάνους θεωρεῖται ἀδύνατη, διότι ἤδη βρίσκονται ἀσφυκτικὰ πολιορκημένες ἀπ’ τὶς κυβερνητικὲς δυνάμεις καὶ ἀποκομμένες ἀπ’ τὰ τουρκικὰ σύνορα, ἐνῶ οἱ Κοῦρδοι τῆς Συρίας ζήτησαν τὴν βοήθεια τῶν Ρώσων ἀπέναντι στὶς ἀπειλὲς τῆς Ἄγκυρας∙ ἄλλωστε οἱ δυνάμεις τους συνεργάζονται στενὰ μὲ τοὺς Κούρδους τῆς Τουρκίας, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται σὲ συνεχῆ πόλεμο πλέον μὲ τὰ τουρκικὰ στρατεύματα, ἐνῶ ἀποτελοῦν καὶ τὴν κύρια ἄμυνα κατὰ τοῦ χαλιφάτου στὰ σύνορα μὲ τὸ Ἰράκ. Ὁ ἔλεγχος τῶν διακινητῶν τῶν μεταναστῶν θεωρεῖται χαριστικὴ βολὴ στὰ συρικνωμένα ἔσοδα τῶν Τζιχαντιστῶν.