Πόλωση κατὰ διαδηλώσεων

Στὴν πόλωση καταφεύγει ἡ κυβέρνηση, ὡς ἀπονενοημένη προσπάθεια ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης∙ ὑπουργοὶ στὴν Βουλὴ ἐξαπολύουν ἀστήρικτες κατηγορίες γιὰ συνεργασία τῆς Νέας Δημοκρατίας μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ στοὺς ἀγρότες καὶ γιὰ τὸν πνιγμὸ μεταναστῶν, ἐνῶ προβλέπεται ἱστορικὴ ἡ σημερινὴ διαδήλωση στὸ Σύνταγμα. Ἤδη ἄρχισαν νὰ ἔρχονται πρὸς τὴν Ἀθήνα οἱ ἀγρότες, ἐνῶ οἱ γραβατωμένοι βρίσκονται σὲ ἐπιφυλακή∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι τὰ ἔχει χαμένα καὶ ὀχυρώνεται στὸ Μέγαρο Μαξίμου, γιὰ προστασία, ὄχι μόνο ἀπέναντι στοὺς διαδηλωτές, ἀλλὰ καὶ τῆς λογοδοσίας, γιὰ ὅσα παράνομα, συστηματικὰ σὲ πολλὰ θέματα, διαπράττει ἡ κυβέρνησή του. Ἡ ἀπειλὴ χρεωκοπίας καὶ ἀδυναμίας πληρωμῆς συντάξεων καὶ μισθῶν εἶναι ὁρατή, πέραν τῆς ἀπονεκρώσεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς πλήρους ἀσφυξίας τῆς ἀγορᾶς, καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν κάνει τίποτε γιὰ τὴν ἀποτροπή της∙ οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις εἶναι ἡ αἰτία, διότι οἱ ὑπουργοὶ ἀσχολοῦνται ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν ἐπιβίωσή τους.